Meer 'Hoe wordt er gewerkt'.

(Under construction)

Algemeen

Hoewel het in het begin misschien vreemd over komt lever je na aankomst in Villa-Asia je mobiele telefoon, horloge en eventuele ander electronische 'ondersteuning' voor 12 dagen in. Je 'handboeien van de tijd' ben je daardoor even kwijt.

Ervaring van de gasten achteraf is dat dat, na even wennen, als een weldaad ervaren is. Je geeft je even over aan het ritme van de natuur en helemaal aan tijd en aandacht voor jezelf. Vanzelfsprekend blijf je voor het thuisfront in uitzonderingsgevallen via Villa-Asia bereikbaar. De aanvang van de dag en ook de dagelijkse activiteiten worden aangekondigd door het geluid van een kleine tempelbel.

 

Tijdens de werkretraiteprogramma's wordt op een creatieve manier op mentaal, fysiek, emotioneel  en/of spiritueel vlak een (ondersteunend) programma aangeboden binnen een sociale omgeving. Verwacht wordt dat de deelnemers het programma volgen en het niet als vakantie zien. Dat is het immers ook niet. Het programma is enerzijds de basis voor de genoemde rust en nodigt anderzijds uit om ook als het ware een reis naar binnen te maken. Onze overtuiging is dat je eerst die reis naar binnen moet maken om een reis naar buiten (transitie) vaak verandering, vernieuwing of verdieping maar ook wel berusting, vanuit je persoonlijke kracht te kunnen maken. Om antwoorden op vragen die je hebt of die er zijn in jezelf te (her)ontdekken. De kern is zelfreflectie en daarmee vergroting van je zelfkennis, geïnspireerd raken, kiezen voor een doel en voor het ontdekken van je 'eigen' toegevoegde waarde. Mogelijk een steun voor jou in de rug bij de uitdagingen waar je voor staat.

 

Aanbod in de programma's

De studies in de programma's zijn in beginsel algemeen en/of themagericht. Afhankelijk van de vooraf ingediende persoonlijke doel- of vraagstelling binnen het concept van de werkretraite, wordt daar waar mogelijk individueel maatwerk geleverd.

 

Het aanbod van de werkretraite bestaat enerzijds uit het volgen van de aangeboden studies, (persoonlijk) uitvoeren van aangeboden oefeningen en werkopdrachten, anderzijds uit het bewust inzetten op rust, stilte en ontspanning.

 

In relatie tot het 'ont'moeten worden gedurende iedere dag bewuste periodes van rust en stilte ingebouwd. Stilteoefeningen (op locatie of in de omgeving), bewust luisteren naar omgeving of muziek, (loop)meditatie (al dan niet in de aanwezige natuur) zijn vaste dagelijkse bezigheden. Een stilte dag of dagdeel maken vast onderdeel uit van het totaal programma. Ook worden, in beginsel dagelijks, bewuste kortdurende activiteiten in en rond Villa-Asia verricht. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een uurtje meehelpen in de tuin of bij de voorbereidingen van de maaltijd, al dan niet in de keuken. In de werkretraite van oktober 2011 kan ook gevraagd worden een handje te helpen bij een klusje in de tempel of in het dorp. Vrijelijk kan gebruik worden gemaakt van de in het complex aanwezige faciliteiten om je te ontspannen.

Het staat kandidaten vanzelfsprekend vrij om buiten en deels binnen het programma eigen lichamelijke oefeningen in de omgeving van het complex te verrichten.

 

Halverwege het ca. twee weken durende programma is er een dag ter vrije besteding door de deelnemers. Hierover worden met elkaar nadere afspraken gemaakt.

 

Het gehele programma is bewust alcohol- en ook rookvrij. Binnen mag in geen enkele ruimte worden gerookt. Door deelname aan het programma wordt hiermee automatisch en als vanzelfsprekend ingestemd. Ook eventueel door deelnemers meenomen alcoholische dranken worden niet genuttigd. Dit met eventuele uitzondering van de vrije dag en het gezamenlijke slotdiner.

 

Tijdens de werkretraite bouw je uit jet aanbod van de werkretraite en vanuit jouw ervaringen je eigen losbladige syllabus op.

 

Waarom ook meditatie of stilteoefeningen?

Mediteren  of concentratieoefeningen zijn minder zweverig dan vaak wordt gedacht. Helaas hebben ze bij veel mensen een 'soft imago' en worden ze niet of minder serieus genomen. Meditatie kun je zien als opladen zoals een electrische fiets regelmatig even aan het oplaadpunt moet worden aangesloten. Mediteren ondersteunt ook je beweging naar binnen.

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek onderbouwen hoe groot de positieve gevolgen kunnen zijn. Het verbetert allerlei bestaande gezondheidsproblemen en welvaartziekten en voorkomt op korte en lange termijn lichamelijke klachten zoals stress. Vaak zie je in een bewust ingezette verandering van onze westerse life-style naast bijvoorbeeld sport en fitness ook de meer oosterse invloeden van yoga, meditatie en concentratieoefeningen terug.

 

In onze werkretraites gebruiken we meditatie als vast element dan ook niet voor niets. Wij zetten er met name op in om concentratie (rust en focus) en analytisch vermogen & wijsheid (onderzoek en inzicht) gemakkelijker te laten ontstaan en verder te ontwikkelen. Stilteoefeningen om je geest ook rustiger te maken.  

 

Sogyal Rinpoche omschrijft meditatie als:

Tijdens de meditatie bied je jezelf waardering aan, waardigheid, nederigheid en de boeddhakracht die in je zit. Meditatie is geen oefening in vluchten of terugtrekken. Het is meer op een zachtaardige wijze het bevrijden van zorgen die aan je knagen en vreugde beleven aan het volledig aanwezig zijn vanuit een wil om te onderzoeken.